Vilka vi är

Andreas Exner

Ordförande

Jag är en 30 år gammal småbarnspappa som bor i Äspered, strax utanför Borås. Min utbildningsbakgrund omfattar magisterstudier inom nationalekonomi och statsvetenskap. Innan jag tillträdde mitt förtroendeuppdrag som kommunalråd 2018 arbetade jag bland annat i Borås Stad som förvaltningsekonom. Det finns många frågor som jag brinner för, men jag vill lyfta fram segregationen i Borås som ett ämne där jag engagerar mig särskilt.

E-post: andreas.exner@sd.se
Telefon: 0768-887079

Styrelsen

Andreas Exner

Ordförande

Kristian Silbvers

Vice ordförande

Patrik Thorén

Andre vice ordförande

Lisette Vermeulen

Kassör

Inga-Maj Krüger

Ledamot

Jonas Ellerstrand

Ledamot

Anders Alftberg

Ledamot

Jan Hagberg

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Inga-Maj Krüger

Ledamot

Björn Qvarnström

Ledamot

Daniel Persson

Ersättare

Leif Häggblom

Ersättare

Niclas Sunding

Ersättare