Ungsvenskarna | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Ungsvenskarna

Ungsvenskarna är ett demokratiskt socialkonservativt ungdomsförbund med nationalistisk grundsyn. Vår konservativa idé bygger på strävan efter en nation präglad av de värden som länge varit vägledande i Sverige. Vi ser därför ett återupprättat folkhem som den viktigaste grundstenen i återbyggandet av en välmående nation.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna verkar som en sektion inom moderpartiet. Framförallt är ungdomsförbundets uppgift att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker.

Ungsvenskarna bedriver bland annat intern opinion för att lyfta frågor som är viktiga för den yngre delen av medlemskåren, samt extern opinion för att stärka Sverigedemokraternas väljarstöd bland unga. Vår roll är också att öka intresset bland unga för att engagera sig i partiet.

Som medlem i Ungsvenskarna blir du inbjuden till en mängd olika aktiviteter och sociala tillställningar som ämnar stärka gemenskapen och entusiasmen inom förbundet. Det kan röra sig om allt från möten och föreläsningar till grillkvällar och middagar.

Det är fantastiskt kul och trevligt att vara en del i vår ungdomspolitiska rörelse, så bli medlem redan idag genom att trycka HÄR.