Torgmöte med Sd Sjuhärad i Ulricehamn | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Torgmöte med Sd Sjuhärad i Ulricehamn

Lördagen den 26 juli anordnade Sd Sjuhärad torgmöte i centrala Ulricehamn. Sverigedemokraternas ordförande i Borås, William Petzäll, inledde torgmötet med att tala om skolpolitik. Sedan lämnade han över ordet till distriktsordförande Krister Maconi.

Krister Maconi talade bland annat om Lissabonfördragets konsekvenser, och det demokratiförakt övriga EU visat upp sedan irländarna röstade ner fördraget. Petzäll fortsatt sedan med att redogöra för sverigedemokraternas invandringspolitik, samt belysa de ekonomiska och sociala problem som massinvandringen orsakat.
Under torgmötets gång delade även Ulricehamns ordförande Tommy Larsson ut senaste numret av SD-kuriren, samt Sd Sjuhärads nya flygblad.
Torgmötet förlöpte under lugna förhållanden och sverigedemokraterna fick väldigt god respons, och uttalat stöd, från flertalet förbipasserande.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.