Rösta på Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Rösta på Sverigedemokraterna

Rösta på Sverigedemokraterna den 20 september

Den 20 september är det kyrkoval. Sverigedemokraterna ställer upp i valet till kyrkomötet, i de flesta stiftsvalen samt i en rad olika församlingsval.
Bidra till partiets framgångar genom att gå och rösta på SD!
Sverigedemokraterna är ett ickekonfessionellt parti. Trots detta ser vi det som vår uppgift att slå vakt om den svenska kyrkan, dess traditioner och lära.

I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet, kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang.

Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att återskapa fädernas kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att åter betona värden som tradition, trygghet och kontinuitet skall kunna förstärka sin roll som en positiv kraft i samhället och utgöra en fast punkt i en alltmer ytlig och osäker värld.

Det är således viktigt att rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet den 20 september. Dessutom bidrar du genom din röst på SD till att stärka partiets ställning inför kommande riksdagsval! Ju bättre det går i kyrkovalet ju bättre är förutsättningarna inför riksdagsvalet nästa år!

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.