Sverigedemokraterna i Sjuhärad | Sida 4

Sverigedemokraterna Sjuhärad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjuhärad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Exner

Ordförande

Tel: 0768-887079

Postadress

Sverigedemokraterna distrikt Sjuhärad
Åsboholmsgatan 16
504 51 Borås
 • Årsmötet 2016

  Av monika.svensson den 7 mars, 2016
  0

  Lördagen den 5 mars sammanstrålade tre distrikt i Vänersborg för att hålla ett delvis gemensamt årsmöte. Anledningen till det gemensamma mötet var ombildning av distrikten Bohuslän, Norra Älvsborg och Sjuhärad så att de ska motsvara den nya valkretsindelningen som kommer att gälla för Västra Götalandsregionen från och med 2018. Vi började dagen med ett gemensamt möte där vi beslutade om att ombilda distrikten, efteråt delade vi upp oss efter den nya distriktsindelningen och antog våra nya distrikt. SD Sjuhärad valde att behålla sitt gamla namn medan de andra två distrikten antog nya och dessa heter nu Västra Götaland Norra respektive Västra Götaland Västra. För Sjuhärads del är förändringen inte så omfattande – det som är nytt är att vi nu är åtta kommuner i stället för sex, i och med att Vårgårda och Herrljunga tillkommer.

   

  Årsmötets första del innehöll sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Vidare beslutades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Den andra delen innehöll bland annat val av ny distriktsstyrelse, val av revisorer samt val av ny valberedning. Valberedningens samtliga förslag bifölls av årsmötet och även det av kommunföreningarnas ordförande framlagda förslaget på ny valberedning antogs. Styrelsen har växt något och består nu av sju ledamöter (mot tidigare sex) och tre suppleanter. Den nya styrelsen tackar för förtroendet ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår. Klicka HÄR för att se vilka som sitter i styrelsen, vilka som är revisorer och hur valberedningen är sammansatt!

   

  Några intryck från årsmötet 2016:

  Foto: Johanna Palmelid

  6bilder

  Foto: Patric Silfverklinga/Björn Qvarnström

 • Årsmöte 2016

  Av monika.svensson den 7 februari, 2016
  0

  SD Sjuhärads årsmöte kommer att hållas i Vänersborg lördagen den 5 mars kl. 10:00. Här hittar du samtliga möteshandlingar (från och med lördag 20/2, lösenordet har medlemmarna fått ihop med andra kallelsen): Handlingar

 • Aktuellt i adventstid

  Av monika.svensson den 1 december, 2015
  0

  Aktuellt i distriktet just nu:

  Lussefika söndagen den 13 december kl. 15:00 – inbjudan till alla medlemmar kommer per mejl!

  Nomineringstid för kandidater till distriktsstyrelsen 2016 – senast den 1 januari ska nomineringarna vara inne.  Har du frågor så vänd dig till valberedningens sammankallande Björn Qvarnström: bjorn.qvarnstrom@sd.se. Nomineringar anmäls här: Nominering.

  Nomineringstid för kandidater till distriktets valberedning 2016 – även här gäller 1 januari som sista dag. Har du frågor så vänd dig till distriktsstyrelsens ordförande: monika.svensson@sd.se. Nomineringar anmäls här: Nominering.

   

  Distriktsstyrelsen vill passa på att tillönska alla medlemmar och sympatisörer en fin adventstid!

  advent15

  När det första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla människor glädjas att fira får advent

  När andra ljuset brinner är snart lucia här som bjuder oss å kaffe och bud om julen bär

  När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr och vi bakar kakor och har ett riktigt styr

  När fjärde ljuset brinner vi hämtar julegran och alla barnen räknar dan för dan föra dopparedan

  Sen juleafton kommer som vi har väntat på och alla blir så glada att klappar ge och få.

  * * * * *

 • Folkomröstning!

  Av monika.svensson den 12 november, 2015
  0

  folkomr_banner

 • Låt er inte tystas

  Av Philip Silfverklinga den 9 september, 2014
  0