Sverigedemokraterna i Sjuhärad | Sida 13

Sverigedemokraterna Sjuhärad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjuhärad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Exner

Ordförande

Tel: 0763 – 18 99 74

Postadress

Sverigedemokraterna distrikt Sjuhärad
Box 980
501 10 Borås
 • God Jul

  Av Admin den 20 december, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna Sjuhärad önskar alla en god jul och ett gott nytt år.jultomten

 • Bli politiker

  Av Admin den 2 december, 2009
  0
  0

  Vill du ha påverka din och andras vardag till det bättre? Bli politiker, vi hjälper och utbildar dig. Gå med i Sveriges starkast växande parti du med.

 • Rösta på Sverigedemokraterna

  Av Admin den 2 september, 2009
  0
  0

  Rösta på Sverigedemokraterna den 20 september

  Den 20 september är det kyrkoval. Sverigedemokraterna ställer upp i valet till kyrkomötet, i de flesta stiftsvalen samt i en rad olika församlingsval.
  Bidra till partiets framgångar genom att gå och rösta på SD!
  Sverigedemokraterna är ett ickekonfessionellt parti. Trots detta ser vi det som vår uppgift att slå vakt om den svenska kyrkan, dess traditioner och lära.

  I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet, kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang.

  Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att återskapa fädernas kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att åter betona värden som tradition, trygghet och kontinuitet skall kunna förstärka sin roll som en positiv kraft i samhället och utgöra en fast punkt i en alltmer ytlig och osäker värld.

  Det är således viktigt att rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet den 20 september. Dessutom bidrar du genom din röst på SD till att stärka partiets ställning inför kommande riksdagsval! Ju bättre det går i kyrkovalet ju bättre är förutsättningarna inför riksdagsvalet nästa år!

 • Replikskifte via mail!

  Av Admin den 4 augusti, 2009
  0
  0

  Vare sig BT:s debattredaktör eller ledarredaktion ville publicera min blygsamma replik men den tidigare chefredaktören för BLT mailade mig följande replik på repliken. Jag har en viss förståelse för att man räds ett offentligt replikskifte men nog känns det litet fjuttigt av lokaldraken att inte ge litet utrymme ens på insändarsidan.

  Här följer Lars Hjelmstedts replik på min replik Inflation i invektiv:

  Svar: SD tar varje tillfälle att få medieutrymme för sin ”ideologi”. Partiets ”patriotism” är dock bara den ena sidan av partiets invandrarfientlighet. Att försöka sig på en debatt med SD om den saken är inte det lättaste. Men så mycket kan sägas som att den sortens patriotism är en hägring. Sverige kan aldrig bli som SD drömmer om. Minsta blick på historien säger oss det. Det finns problem med globaliseringen men SD har inga lösningar. Och det finns ännu större problem med ett isolerat Sverige.
  Artikeln handlade dock inte om SD utan om att dagens patriotism tar sig andra uttryck än för ett sekel sedan, nämligen som politiskt skryt. Sverige vägleder världen, är dagens chauvinism. Följ rapporteringen under EU-ordförandeskapet så ska ni se!
  L Hjelmstedt

 • Inflation i invektiv

  Av Admin den 3 augusti, 2009
  0
  0

  Följande debattreplik/insändare skickades till BT den 26-6-2009

  Den f.d. chefredaktören Lennart Hjelmstedt (BT 26/6) är den senaste i raden av ledarskribenter och kolumnister som får exemplifiera den tilltagande frustrationen, gränsande till desperation, över Sverigedemokraternas (SD) valframgångar. SD knackar på riksdagsporten, i förbifarten tar man ytterligare några mandat i det kommande kyrkovalet. Etablissemanget våndas, vad göra? Den politiskt intresserade allmänheten hade kanske förväntat sig åtminstone en antydan till självkritik eller problematisering inför en samhällsutveckling som i spåren av globalisering, en till statsideologi upphöjd mångkulturalism, massinvandring, arbetslöshet och återkommande finanskriser medfört betydande sociala, ekonomiska och kulturella spänningar i samhället. Någon antydan till självkritik eller intellektuellt resonerande går dock ej att spåra i Hjelmstedts gästkrönika. Istället får läsaren sig till livs en hånfullt raljerande krönikör där Heidenstam och Almqvist sågas med rötterna utan något som helst historiskt perspektiv och där det numera ofta undanskymda och stillsamma svenska nationaldagsfirandet, upphöjs till svenskt karaktärsdrag och “kännetecken”. Se där någonting att exportera till “primitiva” nationellt sinnade norrmän och finländare! Den förundran och oro som en förvånansvärt stor del av befolkningen känner och som SD delvis kanaliserar i sin värdekonservativt präglade oppositionspolitik avfärdas av den f.d. chefredaktören som högerextrem, primitiv, okunnig, enfaldig, gallimatias och skrytpatriotism. Frågan är om väljarna har andra erfarenheter eller gör en annan samhällsanalys än vår nog allt annat än klarsynte krönikör.

  Krister Maconi
  Ordförande SD-Sjuhärad