Inflation i invektiv | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Inflation i invektiv

Följande debattreplik/insändare skickades till BT den 26-6-2009

Den f.d. chefredaktören Lennart Hjelmstedt (BT 26/6) är den senaste i raden av ledarskribenter och kolumnister som får exemplifiera den tilltagande frustrationen, gränsande till desperation, över Sverigedemokraternas (SD) valframgångar. SD knackar på riksdagsporten, i förbifarten tar man ytterligare några mandat i det kommande kyrkovalet. Etablissemanget våndas, vad göra? Den politiskt intresserade allmänheten hade kanske förväntat sig åtminstone en antydan till självkritik eller problematisering inför en samhällsutveckling som i spåren av globalisering, en till statsideologi upphöjd mångkulturalism, massinvandring, arbetslöshet och återkommande finanskriser medfört betydande sociala, ekonomiska och kulturella spänningar i samhället. Någon antydan till självkritik eller intellektuellt resonerande går dock ej att spåra i Hjelmstedts gästkrönika. Istället får läsaren sig till livs en hånfullt raljerande krönikör där Heidenstam och Almqvist sågas med rötterna utan något som helst historiskt perspektiv och där det numera ofta undanskymda och stillsamma svenska nationaldagsfirandet, upphöjs till svenskt karaktärsdrag och “kännetecken”. Se där någonting att exportera till “primitiva” nationellt sinnade norrmän och finländare! Den förundran och oro som en förvånansvärt stor del av befolkningen känner och som SD delvis kanaliserar i sin värdekonservativt präglade oppositionspolitik avfärdas av den f.d. chefredaktören som högerextrem, primitiv, okunnig, enfaldig, gallimatias och skrytpatriotism. Frågan är om väljarna har andra erfarenheter eller gör en annan samhällsanalys än vår nog allt annat än klarsynte krönikör.

Krister Maconi
Ordförande SD-Sjuhärad

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.