Ett Nytt År | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Ett Nytt År

Hej och välkomna till ett nytt år, Sverigevänner!

Vi rivstartar det nya året med flera utbildningar planerade under våren bl a Retorik och Politisk Verktygslåda samt besök av flera kända personligheter. Årsmöten planeras nu för fullt i valberedningar och föreningar, litet smått och gott och kanske några överraskningar väntar. Vår ambition under året är att utöka vår närvaro och vårt engagemang på nätet, för att fler ska bli varse om det arbete vi faktiskt utför i regionen, KF, nämnder och styrgrupper. Arbetet fortskrider för Sverige och dess folk. Väl mött under 2017.

Återigen välkomna och ett Stort Tack till alla väljare och medlemmar.