Västra Götalandsregionen | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Västra Götalandsregionen

Västra Götaland

På denna sida hittar ni våra representanter i regionen, vilka nämnder vi finns representerade i och vilka motioner samt förslag som våra representanter har lämnat in. Västra Götalandsregionen (VGR) är landstinget i Västra Götalands län. Regionen ansvarar främst för hälso- och sjukvårdsfrågor, men även ett ansvar för regional utveckling i länet, regional kollektivtrafik samt flera kulturella institutioner som Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst och Göteborgs botaniska trädgård.

Sjuhärad (Södra Älvsborg) tillhör Västra Götaland tillsammans med Göteborg, Södra Bohuslän, Fyrbodal och Skaraborg.

Våra representanter i Västra Götalandregionen

Motioner från Sjuhärad