Skara stift | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Skara stift

Våra kyrkopolitiker för Skara stift


Ann-Charlotte Blomqvist

Ledamot vid kyrkomötet, ledamot i Skara stiftsstyrelse samt ledamot i Skara stift

 

Ann-Charlotte är född 1947 och bor i Borås. Hennes intressen är familjen, hennes politiska engagemang i Sverigedemokraterna, Svenska kyrkan, språk, historia och resor till historiska platser, ordenssällskapen Odd Fellow och Vasaorden av Sverige, klassisk och modern musik i form av drama och thriller. Okänd talang(!) – spelar piano efter gehör.

 

”Jag är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan och har varit ideellt arbetande kyrkvärd och förtroendevald i över ett decennium. Jag tror på Gud och Jesus Kristus och vill värna om vår svenska evangelisk-lutherska kyrka. Jag vill motarbeta kyrkans allt mer vänsterliberala svängning till att vara en politisk opinionsbildare med alltmer sekulär framtoning. Jag vill belysa det viktiga arbetet med att värna och vårda vårt tusenåriga kristna kulturarv. Kulturmiljöerna, både de materiella och de immateriella är viktiga att beakta. Den sociala nöden är stor i samhället. Svenska kyrkans diakoni måste bland annat prioritera våra socialt ensamma äldre, fattigpensionärer, hemlösa, brottsoffer, unga med psykisk ohälsa och kristna asylsökande. ” – Ann-Charlotte

Niclas Sunding

Gruppledare i Skara stift, ersättare i Skara stiftsstyrelse

 

Niclas är född 1965 och bor i Ulricehamn. Hans intressen är hans politiska uppdrag, Svenska kyrkan, samt hans hobby som fotograf och sportfiske. Niclas värnar väldigt mycket om sin familj och tillbringar gärna helgen med sin son ute på sjön och fiskar. Han har en livlig fantasi och har alltid något på gång. (O)känd talang(!) – Ställer alltid upp!

 

”Jag valde att bli kyrkligt engagerad då jag tyckte att Svenska kyrkan tappat sin kristna identitet. Kärnverksamheten har suddats ut över tid av vänsterliberala krafter som använder kyrkan som en förlängd politisk plattform och utnyttjar dess resurser för andra ändamål. Min främsta uppgift är att hjälpa kyrkan finna sin kristna identitet igen, och att Svenska kyrkan i större utsträckning hjälper utsatta brottsoffer och förföljda kristna.” – Niclas Sunding