Årsmötet 2016 | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Årsmötet 2016

Lördagen den 5 mars sammanstrålade tre distrikt i Vänersborg för att hålla ett delvis gemensamt årsmöte. Anledningen till det gemensamma mötet var ombildning av distrikten Bohuslän, Norra Älvsborg och Sjuhärad så att de ska motsvara den nya valkretsindelningen som kommer att gälla för Västra Götalandsregionen från och med 2018. Vi började dagen med ett gemensamt möte där vi beslutade om att ombilda distrikten, efteråt delade vi upp oss efter den nya distriktsindelningen och antog våra nya distrikt. SD Sjuhärad valde att behålla sitt gamla namn medan de andra två distrikten antog nya och dessa heter nu Västra Götaland Norra respektive Västra Götaland Västra. För Sjuhärads del är förändringen inte så omfattande – det som är nytt är att vi nu är åtta kommuner i stället för sex, i och med att Vårgårda och Herrljunga tillkommer.

 

Årsmötets första del innehöll sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Vidare beslutades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Den andra delen innehöll bland annat val av ny distriktsstyrelse, val av revisorer samt val av ny valberedning. Valberedningens samtliga förslag bifölls av årsmötet och även det av kommunföreningarnas ordförande framlagda förslaget på ny valberedning antogs. Styrelsen har växt något och består nu av sju ledamöter (mot tidigare sex) och tre suppleanter. Den nya styrelsen tackar för förtroendet ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår. Klicka HÄR för att se vilka som sitter i styrelsen, vilka som är revisorer och hur valberedningen är sammansatt!

 

Några intryck från årsmötet 2016:

Foto: Johanna Palmelid

6bilder

Foto: Patric Silfverklinga/Björn Qvarnström