Årsmöte 2019 för SD Sjuhärad | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Årsmöte 2019 för SD Sjuhärad

Årsmöte 2019 – SD Sjuhärad

Lördagen den 23:e mars ägde SD Sjuhärads årsmöte rum. Detta år var första gången som distriktsombudsmän, utsedda från de olika kommunföreningarna, tillämpades. Mötet pågick totalt i cirka 5 timmar och avhandlade styrelse samt representanter till Landsdagarna (Sverigedemokraternas nationella årsmöte).

Från och med detta år kommer distriktsårsmöten avhandlas vartannat år, i enlighet med de reviderade stadgarna från 2017. Vi tackar de avgående styrelsemedlemmarna för en god förvaltning av föreningens verksamhet. Vi gratulerar även de som antingen fått förtroendet, alternativt fått förnyat förtroende, att ingå i föreningens styrelse. Stort grattis!

 

Distriktsordförande – Andreas Exner, Borås (omval)

Vice ordförande – Kristian Silbvers, Borås (omval)

Andre vice ordförande – Patrik Thorén, Svenljunga (nyval)

 

Ledamöter

Lisette Vermeulen, Bollebygd (omval)

Anders Alftberg, Borås (omval)

Jonas Ellerstrand, Borås (nyval)

Inga-Maria Krüger, Mark (nyval)

 

Suppleanter

Jacob Brandelius, Herrljunga (nyval)

Martin Berg, Ulricehamn (nyval)

Jan Hagberg, Tranemo (nyval)

 

Till representanter för SD Sjuhärad inför Landsdagarna i höst valdes följande individer.

Landsdagarsombud

Andreas Exner, Borås

Björn Qvarnström, Borås

Kristian Silbvers, Borås

Patrik Thorén, Svenljunga

Mattias Bengtsson, Ulricehamn

 

Ersättare till Landsdagarsombuden

Mattias Krantz, Mark

Natalia E. Henriksson, Mark

 

Vi gratulerar återigen samtliga valda och önskar dessa lycka till!