Aktuellt i adventstid | Sverigedemokraterna i Sjuhärad

Aktuellt i adventstid

Aktuellt i distriktet just nu:

Lussefika söndagen den 13 december kl. 15:00 – inbjudan till alla medlemmar kommer per mejl!

Nomineringstid för kandidater till distriktsstyrelsen 2016 – senast den 1 januari ska nomineringarna vara inne.  Har du frågor så vänd dig till valberedningens sammankallande Björn Qvarnström: bjorn.qvarnstrom@sd.se. Nomineringar anmäls här: Nominering.

Nomineringstid för kandidater till distriktets valberedning 2016 – även här gäller 1 januari som sista dag. Har du frågor så vänd dig till distriktsstyrelsens ordförande: monika.svensson@sd.se. Nomineringar anmäls här: Nominering.

 

Distriktsstyrelsen vill passa på att tillönska alla medlemmar och sympatisörer en fin adventstid!

advent15

När det första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla människor glädjas att fira får advent

När andra ljuset brinner är snart lucia här som bjuder oss å kaffe och bud om julen bär

När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr och vi bakar kakor och har ett riktigt styr

När fjärde ljuset brinner vi hämtar julegran och alla barnen räknar dan för dan föra dopparedan

Sen juleafton kommer som vi har väntat på och alla blir så glada att klappar ge och få.

* * * * *